31 Aralık 2008 Çarşamba

Küresel kriz. Ve Ülkemiz. 1


Küresel kriz. Ve Ülkemiz. 1

            Küresel kriz ve ülkemizin krizi bilindiği gibi kapitalizm krizi 1900'lü yılların başında başlar. Ve bu krizin sonucunda 1914 yılında 1. Paylaşım savaşı(1.Dünya savaşı) başlar.
            Peki, neden bu krize gelindi. Hükümetler bu krizi önleyebilir miydi?
            HAYIR! Çünkü kapitalizm emperyalizm aşamasına gelmişti. Tekelleşen sermaye kapitalizmin rekabetçi aşamasında kapitalistlerin artı-değer sömürüsü yöntemiyle değil bu devam etmekle azami kâr yöntemine olanak doğmuştu.(Tekeller malların fiyatlarını piyasaya bırakmayıp kendileri belirliyorlar)  Sermaye ihracı yoluyla dünyadaki ekonomi tek tek ülke ekonomilerini kendilerine bağlıyorlardı. Tekeller azami kâr hırsıyla tüm emekçileri sömüre sömüre onların alım gücünü bitiyor, alım gücü düşen emekçiler mal alamayınca kâr gerçekleşmiyor, borçlar ödenmiyor, kriz ekonominin ve toplumun tüm kesimlerini zincirleme kapsıyordu. Yani kapitalizm 1800'lü yıllardaki gençlik yıllarımı yaşamıyor.  Ancak kan akıtarak halkları birbirine boğazlatarak yaşamını sürdürebiliyor.
            Peki, kapitalizmin küresel çaptaki krizi 1900'lü yıllarda başlıyor. Savaşlara neden oluyor. 1929 krizinin sonucu 2. Paylaşım savaşı (2.Dünya savaş) çıkıyor. 1929 krizi gibi krizin küresel ölçekte olmadığı yıllarda ülkemizin neden 24 Ocak kararları 5 Nisan kararları. 2001 de 15 günde 15 yasa çıkacak kararlar alındı. Metropol ülkelerde nispeten refah varken bizde etkili krizler ortaya çıktı. Bu ülkemizdeki kapitalizmin kendi iç dinamizmiyle değil emperyalist sisteme bağlı gelişip bütünleşen sermaye birikiminden kaynaklanıyor. Sermayenin isim hakkı,  patent hakkı,  teknolojik bilgi gibi unsurları için hep emperyalist tekellere ödeme yapılıyor. Ülkemizde üretilen ürünlerin sermayenin yapısı nedeniyle katma değeri düşük; cari açığın 50 milyar dolarlara dayanması bundandır.
            Sermaye yapısal sorunundan kaynaklanan zayıflığını hep emekçilere ödetiyor. Sürekli kemer sıkma isteniyor.
            Bu duruma nasıl gelindi ve nasıl kurtuluruz? Gelecek yazıda…!

6 Aralık 2008 Cumartesi

Bakımlı erkekler için ilk defa eğitim semineri


Bakımlı erkekler için ilk defa eğitim semineri

            Erkek berberliğinin tarihinin 1500 yıla dayandığı Selmani pak tarafından başlatılmıştır. Hz. Muhammed”in yanında birçok hizmetlerde bulunmuştur. Hz. Muhammed”in saçlarını tıraş ettiği için Selmani Pak adını almıştır.
            Yaklaşık 1500 yıla dayalı berberlik mesleği çeşitli evrelerden geçmiş kendini bir meslek ve ekonomik olarak kabul ettirip var olmuştur. Önceleri kahvehanelerin bir kenarında varlığını sürdürürken. İkinci Mahmut döneminde 1826 da yeniçeri ocağının ortadan kaldırılmasıyla berberler bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.
            Toplumumuzun önemli bir mesleği olan erkek berberliği ülkemizde ilk defa bir şirket tarafından BAKIMLI ERKEĞİN TERCİHİ diye bir sloganla yaklaşık dört ay önce hayatımıza girdi. Hızla hayatımıza giren BIOMEEN cilt saç ve kıl azaltıcı ürünleriyle meslektaşlarımızın en çok eksik olduğu eğitim desteğini de vermekte…
            Geçtiğimiz günlerde ege bölgesinde erkek berberlerine verdiği eğitiminin önemi çok olduğuna inanıyorum. Mesleğimizin geçmiş tarihin de çok işler yapmış önemli görevlerde bulunmuştur. Berberliğinin yanında gezici halk hekimliği sünnetçilik dişçilik, pansumancılık, sülükçülük kolonya satıcılığı müşterilerinin mutluluğuna ve mutsuzluğuna destek psikologluğu olma gibi görevler de üstlenmiştir. 1950'lerden bu yana bu özelliğini kaybetmişlerdir. Ve ekonomik yokluğu ve eğitim eksikliğini çok yaşamaktadırlar. BIOMEEN çok önemli bir eksiği doldurmaktadır. BIOMEEN şirketine minnet tarımlığımı belirtirim.
            Eğitim semineri İzmir'in Ege Palas otelinde yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren seminerin teknik eğitim müdürü Mehmet AYKAŞ batı bölge müdürü Zafer GÜVEN satış danışmanı İlker DİRHEMCİOĞLU satış temsilcisi Hasan ERGÜN' NÜN erkek berberlerine verdikleri eğitim çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.