2 Temmuz 2012 Pazartesi

Bir Çığlık Çığ Yaratmalı, Anti Tekelci Kapitalist Mücadele Başlatmalı 1

Bir Çığlık Çığ Yaratmalı, Anti Tekelci Kapitalist Mücadele Başlatmalı 1
Serbest meslek sahiplerine yönelik bu yazımdan dolayı dilerim haddimi aşmamış olurum. Düzenin bu denli kötü gitmesi, aşağıdan yukarıya bir doğru müdahalenin olması şart olmuştur. Muhasebeci-mali müşavir mühendis avukat doktor, serbest meslek sahibi olan bu alanın mutlaka yaşama bulundukları alandan doğru müdahale etmeliler. Bu alanların üst kuruluşları gece gündüz çalışarak gelişmelere seyirci kalmıyorlar. Bu kuruluşların yerellerindeki temsilcilikleri de maalesef gelişmeler karşısında seyirci konumunda kalmaktalar. Siyasi anlayışıma göre, aşağıdan yukarıya doğru sorunlarımızın çözüleceğine inanan biriyim. Bu yüzden tüm bu kurumların temsilcileri bazı dönemler de çıkışlarının cılız kaldığına, bunun mutlaka piyasacı düzene karşı alternatif argümanlarının oluşturulması gerekmektedir. Bununda yolunun mutlaka ideolojik bir bakış açısıyla gelişeceğidir. 

Serbest Meslek Sahibi Avukatlarımız

Adaletin en temel dayanağı hukuk sistemidir. Hukukun bu kadar çiğnendiği bir ülkede evrensel hukuktan bahsede bilir miyiz?  Bu gelişmeler karşısında serbest meslek sahiplerinden olan Avukat kesimin yerellerde toplumsal yaşama müdahale etmeleri gerekmiyor mu? Özel yetkili mahkemelerin-savcıların evrensel hukukla bağdaşır bir durumları var mı? Kime olursa olsun hukuksuz yargılamaların olduğunu siz hukukçular daha iyi biliyorsunuz. Her hak talebi, terör örgütüyle bağlantı kurularak yıllarca hayatları ceza evlerinde çürütülüyor. Ülkemiz her dönem uluslararası hukuk sistemine uymadıkları için, ülkemiz de sürekli insan hakların çiğnendiği için, gerek tazminat gerekse hukuk sistemimiz mahkûm edilmektedir. Adalet sistemimiz adaleti olmayan bir iktidar tarafından bertaraf edilmektedir. Sizler; bu hukuksuzluğa daha ne kadar tahammül edecek, seyirci kalacaksınız. Hukuksuzluğun yarattığı yaşam alanlarımız ekonomik sorunları da beraberinde getiriyor.
1980 darbesi sonrası piyasacı düzen kurulurken insan hakları çiğnendi, anayasayı değiştirmeye teşebbüs edenler var diyerek 1982 anayasasını dayattılar; sosyal taleplerin önü kesilerek, tekelci kapitalizmin önü açıldı, ne sosyal devlette elle tutulur bir şey kaldı; nede ekonomik yaşamımızda. Birçok hukuksuzluğun yaşandığı ülkemizde seyirci durumunda kalan Avukatlarımız toplumun ekonomik durumunu icra işlerinden çok daha iyi bilmektedirler. Hukuk sisteminin çöktüğü ülkemizi ayağı kaldırmanın yolları sizlerin ellerinde, tekelci antikapitalist mücadelede sizlerin de katkısı ile olacağını düşünerek çığlığımı duyun istiyorum.                                     
 Serbest Meslek Sahibi Mühendislerimiz
Yaşam alanlarımızın mühendisler tarafından düzenlenmesiyle yaşanabilir bir dünya olur.       
Mühendislik kavramı çok genişi bir kavramdır. İçine girdiğinde çok derin yerlere götürür sizleri. Çevre, Elektrik, Fizik, Gemi İşletme,  Gıda Harita ve Kadastro,  İç Mimarlar,  İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Meteoroloji, Mimarlar, Orman, Petrol,  Peyzaj Mimarları, Şehir Plancıları, Tekstil ve Ziraat Mühendisleri diye çok yelpazeye ayrılan mühendislik hayatımızın tüm alanlarına yansımaktadır. Yine bu alanda da üst kuruluşların yoğun mücadele çabaları vardır. Yine Avukatlarımız da olduğu gibi yerellerde mühendislerimiz yaşananlara seyirci kalmaktadır. Gerek yerel iktidarın, gerekse genel iktidarın, yanlış uygulamalarına karşılık seyirci konumundadırlar. Hükümetin tarım politikalarından tutun, çevre, kentsel dönüşüm adı altında yağmaya dönüşen şehirlerimizin, ormanlarımızın ve derelerimiz sermayenin insafına terk edilmektedir. TMMOB Genel merkezine sıkışan mücadele mutlaka yerellere inmek zorundadır. Çünkü hükümetin TMMOB’yi işlevsiz kılmak için sürekli yasalar çıkararak hareket alanını daraltmaktadır. Aşağıdan ise kurumları ele geçiren yağma ve talan iktidarıyla ancak ve ancak yerelden, genele doğru top yükün mücadeleyle baş edebiliriz. İlçemizde bu kadar mühendislerimiz varken, bizlere düşen göreve bakın dilerim haddimi aşmamışımdır. Toplum mühendisliğine soyunduğumdan dolayı karınca, kararınca müdahale etme hakkı buldum kendimde.. nedeni ise tüm alanlarımızın yerle bir olmasıdır. Siz mühendislerimizde çığlığımı duyun istedim.                     
Serbest Meslek Sahibi Doktorlarımız

Yine bu alandaki mücadele diğer kurumlar gibi üst kuruluşların ve Sağlık Emekçileri Sendikaları (SES)nın  üzerine kalmıştır. Kamuda çalışan doktorlarımızın çalışma yaşamı işkenceye dönmektedir. Sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan sağlığın ticarileşmesi doktorlarımızın bir dakikada bir hasta baka yarışına sokulmaktadır. Aile hekimliğine geçişin ücretsiz olacağı söylenerek, dünya sağlık örgütünün verdiği para sona erdikten sonra ücretli halle dönüşmüştür. Sosyal güvencesi olan herkesten kesilen aylık ücretlerin üzerine, sürekli katkı payı adı altında ücret alınmaktadır; gerek eczanelerde, gerekse gözlük ihtiyaçlarında, gerekse diğer ihtiyaçlarında sürekli halkımızı soyup soğana çeviriyorlar. Tüm hekim arkadaşlara mesleklerinin piri olan Hipokrat yeminini hatırlatarak paranın egemen olmadığı sağlıklı günler kurmalarını dilerim. Evet, ülkemizin sağlık durumu hiç iyi değil çok yorgun ve hasta tedavisi de doktorlarımızın elinde, dilerim buradan haykırdığım çığlığımı duyarlar.
Serbest Meslek Sahibi Mali Müşavirler

Muhasebe-mali müşavir meslek gurubu da, serbest meslek gurubuna giren diğer önemli meslek gurubundanlar. Sağlık, Adalet, Mühendislik ve Muhasebeci-mali müşavir meslekleri hayatımızın önemli köşe taşlarındandır. Toplumsal yaşamımızın hesaplanarak pay edilmesinin matematiğini yapan Muhasebe gurubunun da yerellerde işlevsiz olduğu görülmektedir. Ben toplumsal yaşamımız da yalnızca işimizi yapmakla hükümlü olmadığımızı düşünen, mutlaka alanlara ilişkin sorumluluk alınmalıdır. Mükelleflerimizle sosyal, toplumsal, ekonomik ve siyasi ilişkilerimizde olmalıdır. Çünkü ülke ekonomisinin gidişatını en iyi bilen meslek gurubunun yalnızca işiyle ilgilenmesi yeterli değildir. Cari açık, enflasyon ve gelir gider hesaplarının hesaplandığı meslek gurubu olması nedeniyle, gelecekte nasıl bir tehlikenin beklediğini görenlerdir. Özellikle küçük esnafın ne durumda olduğunu bilen ve bunlara ilişkin çözümler üretmek zorunda kalanlardır. Ekonomik yaşamın en acı yüzüyle karşı karşıya kalan toplumumuzun ne çektiğini bilen meslek gurubudur. Sıkıntının enerjisini alan guruba çığlığımı duymalarını dilerim.
Bu yazı Sağlık, Adalet, Mühendislik ve Muhasebeci-Mali Müşavir meslek guruplarına yönelik yazdığım çığlık yazısıydı. Budan sonraki yazım küçük esnaf sanatkârların kendilerini korumaya yönelik ne yapmalarıyla ilgili olacaktır.      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder